Manhaj Articles

S.A.L.A.F: Manhaj Salaf

Manhaj salaf bukanlah suatu rekaan yang diada-adakan oleh pendahulu umat ini. Ia tertulis dalam al-Quran, hadis-hadis sahih dan di dalam syair - syair Arab. Manhaj Salaf adalah metodologi yang benarbenar dapat menyelamatkan akidah, ibadah dan akhlak umat Islam sejak...

Apa itu Manhaj?

Manhaj ( الم نھج ), nahaj ( ال نھج ) atau minhaaj ( (المنھ اج dari madah: نَھ ج – یَ نھج – نَھج ا yang semuanya mempunyai satu makna. Dari segi bahasa manhaj ialah:2 “Jalan yang jelas, terang dan dikatakan juga (mengikut) jalan yang lurus3 atau mengikut sunnah”....

Apa itu Salaf?

Sesungguhnya kalimah (perkataan) Salaf ( (س لف telah dikenali sama ada dalam Bahasa Arab atau melalui pengertian syara.9 Perkataan salaf telah dikenal sejak sekian lama oleh masyarakat Arab antaranya melalui syair-syair Arab yang terkenal. Salaf menurut bahasa...

BELAJAR SALAF: SALAF DAN SALAFIYAH

Salaf? Kata itu masih begitu asing.Kalaupun ada yang mengenal,biasanya dikaitkan dengan organisasi Keagamaan tertentu di Indonesia.Kata Salaf seakan diklaimmenjadi "bahasa" keagamaan organisasi massa terbesar di nusantara ini.Apakah senyatanya demikian?Klaim ini perlu...
APA MAKNA WAHABI

APA MAKNA WAHABI

Apa Makna Wahabi ? Asy Syaikh Muhammad Bin Jamil Zainu   Orang-orang biasa melabelkan kata “Wahhabi” kepada...